Stilteviering Stilteviering
De Stilteviering biedt binnen een eigen liturgie ruimte voor een persoonlijke invulling van gebeden, gevoelens en gedachten door bijvoorbeeld het aansteken van kaarsjes met of zonder uitgesproken gebedsintentie. De sfeer is ingetogen. Stiltevieringen zijn ontstaan vanuit het idee dat het waardevol is om in de kerk op meerdere manieren ons geloof in een viering te kunnen beleven, verdiepen en vernieuwen. Om gemeenteleden en anderen, die mogelijkheid te bieden, organiseert de "Commissie Bijzondere diensten" twee keer per jaar op zondagavond (18.30 uur) een Stilteviering. 

terug