Prikkelarme Kerkdiensten Prikkelarme Kerkdiensten
Wat is er anders in een Prikkelarme Kerkdienst? Voor de dienst is het stil in de kerk, geen orgelspel. En ook na de dienst verlaten we de kerk in stilte. De liederen zullen door een piano begeleid worden. Er is genoeg ruimte zo te gaan zitten dat u niet heel dichtbij een ander zit. Er wordt gebruik gemaakt van een liturgieboekje, zodat ieder alvast kan bekijken wat er staat te gebeuren. En de dienst duurt niet langer dan een half uur. Pas na afloop van de dienst zal er gecollecteerd worden bij de uitgang. Voor degene die wil is er na afloop koffiedrinken en gelegenheid voor ontmoeting, maar voel u vrij om daar geen gebruik van te maken als dat u teveel prikkels geeft. Ook zullen alle Prikkelarme Kerkdiensten gehouden worden in hetzelfde kerkgebouw, namelijk ‘De Goede Herderkerk’, Hoofdstraat 35 in Valkenburg. Een centrale, rolstoeltoegankelijke plek in de gemeente Katwijk.
Misschien bent u al heel lang niet meer naar de kerk geweest omdat daar teveel prikkels op u afkomen, of omdat u door uw NAH meer tijd nodig hebt voor uw ochtendritueel en de wekelijkse eredienst voor u te vroeg begint. Voel u dan vooral welkom in deze Prikkelarme Kerkdiensten! Ze zijn er juist ook voor u.
Zondag 11 juni 2023 voorganger: kerkelijk werker Martin van der Linden
Zondag 24 september 2023 voorganger: pastor Rixt de Boer
Zondag 10 december 2023 voorganger: ds. Lydia Veerman
 Het begint steeds om 15:00. Voor informatie kunt u contact opnemen met Rixt de Boer (pastoraatvalkenburg@gmail.com of 06-15627249).

 
terug