Actie Kerkbalans 2023 komt eraan Actie Kerkbalans 2023 komt eraan
Afgelopen jaar ging ons land eindelijk van het slot en konden we elkaar weer op de vertrouwde manier ontmoeten. Vertrouwd en soms ook anders. Want sommige van ons werken nog steeds een deel van de tijd vanuit huis en ook de kerkdiensten worden meer online meebeleefd. Ook in 2023 willen we met de inzet van zoveel mogelijk gemeenteleden doorgaan met het organiseren van kerkelijke activiteiten. We willen vooruit, investeren in omzien naar elkaar en van toegevoegde waarde blijven.

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen, nu en in de toekomst. Wij hopen van harte dat u de kerk financieel voldoende blijft steunen. Want als kerk krijgen we geen subsidie en is de financiële bijdrage van onze leden echt noodzakelijk om te kunnen bestaan. Dat is ook de reden dat we onze gemeenteleden steeds opnieuw om een bijdrage vragen.
Dit jaar vindt de actie plaats in het eerste weekend van februari. Op donderdag of vrijdag voorafgaand aan het weekend ontvangt u de bekende brief met het verzoek om een bijdrage. Direct na het weekend komen we bij u langs om de antwoordenvelop op te halen. We verzoeken u vriendelijk deze envelop klaar te leggen voor degene die ze komt ophalen. We hopen dat we ook nu weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Actie Kerkbalans en de overeenkomst Periodieke Gift
Naast de hoogte van uw gift is het ook verstandig eens stil te staan bij de manier waarop u geeft. Giften aan onze kerk zijn namelijk in bepaalde gevallen aftrekbaar van de belasting. Voor een aantal mensen geldt dat zij een deel van hun gift terugkrijgen van de belasting en dus voor hetzelfde geld meer kunnen geven.

Hoe het werkt? Onze kerk heeft, zoals vele kerken en goede doelen, een ANBI-status. ANBI is de afkorting van “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor aftrek moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Het grote voordeel van deze regeling is dat u het hele bedrag (zonder maximum of drempel) van uw belastingaangifte mag aftrekken. Er gelden wel enkele voorwaarden:
-de gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen. Dit betekent dat u zich verplicht elk jaar hetzelfde bedrag te geven.
-u sluit de overeenkomst voor tenminste 5 jaar.

Heeft u vragen of wilt u een overeenkomst afsluiten? Neem dan contact op met de penningmeester: Wido van der Vegte, e-mail: gkv.penningmeester@solcon.nl

 
terug