woensdag 7 november 2018

Gemeenteavond

Datum: 
 woensdag 7 november 2018
Tijdstip: 
 20.30 uur
Locatie: 
 Trefpunt

Gemeenteavond 7 november 2018
Op woensdag 7 november a.s. is er een gemeenteavond.
Ds Julia van Rijn, de classis-predikant van de classis Zuid Holland Noord spreekt met ons over de ambten in de kerk. Wat is de achtergrond van de ambten, wat mogen wij van ambtsdragers verwachten, wat moeten ambtsdragers bieden? De kerkenraad heeft iets later in november een workshop over de structuur die onze kerk het beste kan helpen. Daarna zal ook met de gemeente worden gesproken over een nieuwe structuur. Uitgangspunt daarbij is de huidige structuur van de ambten. Een onderwerp dat daarom niet alleen voor ambtsdragers maar voor de hele gemeente interessant is.
Ook zal Ds van Rijn met ons stilstaan bij de nieuwe
indeling van de PKN, de mogelijkheden die dat voor onze gemeente heeft en de betekenis van de classis-predikant voor de gemeenten in de classis. De classicale vergadering is de schakel tussen de plaatselijke gemeenten en de landelijke kerk. Sinds vorig jaar heeft de PKN een indeling met 11 classicale vergaderingen (dat waren er 72). Om het contact tussen de kerken in de omgeving makkelijk te maken is gekozen om met een aantal kerken een ‘ring’ te vormen. Valkenburg valt in de ring Katwijk, de indeling van de oude classis. Deze ring organiseert 3 maal per jaar een avond die bedoeld is voor alle gemeenteleden. De onderwerpen worden door de kerken en gemeenteleden aangedragen. Er zit verder geen organisatie achter die de avonden levend houdt. Als wij er als gemeenteleden niets in stoppen, zullen we er ook niets uit halen.
Kortom, ook dit is een onderwerp waarvan het de moeite waard is om als gemeente met elkaar over na te denken.

De gemeenteavond is aansluitend aan de dankstond die op woensdag 7 november a.s. om 19.30 uur begint.  Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de dankstond bij te wonen, dan bent u rond 20.30 uur van harte welkom in het Trefpunt.
 

terug