zo 1 mrt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Hameete uit Gouda
MorgendienstWelkom
Intochtslied: 89: 1
Stil gebed
Votum en Groet
Wij zijn een moment stil, en gaan dan zitten.
Verootmoedigingsgebed
Lied: 316: 1 & 4
Wetslezing
Lied: 422
Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest
Projektlied KND
Kinderen naar de knd
Lezing: Matteus 4: 1 – 11
Lied: 536
Lezing: Romeinen 5: 12 – 21
Lied: 130: 3 & 4
Verkondiging
Lied: 835: 1, 2 & 4
Dank- en voorbede, afgesloten met stil gebed en een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen
Kinderen komen terug uit de knd
Inzameling van de gaven
Kinderen kunnen worden opgehaald uit de oppasdienst
Slotlied: 841: 1 & 2
Zegen, beantwoord met een ingetogen gezongen amen,
 

terug