Paasgedicht van Nel Benschop Paasgedicht van Nel Benschop
PAASMORGEN
O Heer! Wat een morgen
toen Gij vol majesteit het graf verliet
dat Uw gemarteld lichaam had verborgen
en eng’len juichten in een overwinningslied!

O Heer! Wat een morgen
toen wachters vol ontzetting zijn gevlucht
en zij het wonder achter leugentaal verborgen
en voordeel trokken uit hun vals gerucht.

O Heer! Wat een morgen
toen vrouwen stonden bij het open graf
en vol van schrik hun aangezicht verborgen
totdat een engel hun Uw boodschap gaf.

O Heer! Wat een morgen
toen Gij Maria Magdalena hebt gezocht,
haar hebt verlost van twijfel en van zorgen
en zij U als de Levende aanschouwen mocht!

O Heer! Wat een morgen
toen Petrus Uw vergiffenis ontving
waar hij zich in zijn wanhoop dacht verworpen
om zijn drievoudige verloochening.

O Heer! Wat een morgen
wanneer Gij zegt: ‘De dood is er niet meer!’
en ik, voor eeuwig in Uw hart geborgen
zal ingaan tot de vreugde van mijn Heer!

 
terug