Een lied voor de veertigdagentijd: Ik wil mij gaan vertroosten (562) Een lied voor de veertigdagentijd: Ik wil mij gaan vertroosten (562)
Ik wil mij gaan vertroosten in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode terneerboog keer op keer
en zocht in zijn ellende naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden o Jesu, zie mij aan.

Hoe sloeg ik ooit uw woorden weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren, uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden – o Jesu, zie mij aan.

Mijn Heer die om mijn zonden in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden aan ’t kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig, mijn toevlucht is uw Naam,
mijn Redder, mijn genade -  o Jesu, zie mij aan.

 
terug