Gedicht Gedicht
Heer van hemel en van aarde
Een ochtendlied

Heer van hemel en van aarde, Vader, Zoon en Heilge Geest,
die uw schepping steeds bewaarde, die ons steeds zijt trouw geweest,
God, die uit de nacht de dag wegroept met volstrekt gezag, -

roep ook ons weg uit de nacht en stel ons voor uw aangezicht,
opdat wij uw wil betrachten, maak ons kind’ren van het licht,
mensen in uw ogen goed: Adam die uw schepping hoedt.

Laat ons op de aarde leven die Gij ons hebt toebereid,
om aan U de lof te geven waar uw hart zich in verblijdt:
leer ons doen wat Gij gebiedt, maak ons leven tot een lied –

tot een lied voor U, o Vader, Schepper, en voor U, o Zoon:
tweede Adam, eerste dader van Gods woord, der schepping kroon;
tot een lied voor U, o Geest, die herschept en die geneest.
 
terug