zondag 23 september 2018 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. M. ZebregsThema: ‘Generaties voor vrede!
 
Welkom (Lector)
 
Intochtslied 1010 ‘Geef vrede Heer, geef vrede’, verzen 3 en 4
 
Stil gebed, bemoediging en groet
 
Klein gloria (195)
 
Gebed
  
Psalm 90a ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’, verzen 1, 5 en 6
 
Woorden ten leven Johannes 14:27
 
KInderlied ‘Liefde, blijdschap, vrede’ www.youtube.com/watch?v=cZs25QyXEP4
 
Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest
 
Hierna gaan kinderen naar de Kindernevendienst
 
Schriftlezing Oude Testament (lector): ­Exodus 1: 1 t/m 14
 
Lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’, verzen 1, 2 en 5
 
Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Jakobus 3:16 t/m 4:6
 
Lied 602 Opwekking ‘Vrede van God’ (tekst onderaan)
 
Overdenking
 
Meditatief orgelspel
 
Lied 418 ‘God schenk ons de kracht’, verzen 3 en 4
 
Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Hierna komen de kinderen terug van de Kindernevendienst
 
Mededelingen (lector)
 
Inzameling van de gaven
 
Kinderen komen terug van de oppas
Slotlied ‘Ga nu heen in vrede’ Evangelische Liedbundel 270 (tekst, zie onder)
 
Zending en zegen
Gezongen ‘Zing amen’
 
Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou.

 
 

1   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
  Wat wij hier beleden samen met elkaar.
  Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
  Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
  Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
 
2. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
 

terug