zondag 17 december 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. P. Rozeboom uit RIjnsburgDerde Advent

 • Welkom
 • Zingen Psalm 24: 1, 4 De aarde en haar volheid zijn
 • Stil gebed, aanvangswoord en groet
 • Aansteken derde kaars door Nyssa
 • Kindermoment
 • Zingen Lied 442: 1, 2 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
 • Gebed
 • Bemoediging
 • Zingen Lied 286: 1, 2, 3 waar de mensen dwalen in het donker
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing Jesaja 11: 1 – 10
 • Zingen Lied 466: 3, 6 Ja kom, Gij wortel Isaï
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 471: 1, 2, 3 In dulci jubilo
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling van gaven
 • Slotlied Lied 440: 1, 2, 4 Ga, stillen in den lande
 • Zegen

terug