zondag 3 december 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. R. de Reus uit WarmondWoord van welkom

Gemeente gaat staan

Aanvangslied: ps. 25: 1, 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gemeente gaat zitten

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘Advent is kijken naar wat komt’ (couplet 1) - https://www.youtube.com/watch?v=_kPBwyCQi_k

Gebed om ontferming


DIENST VAN HET WOORD

Gezongen gebed bij de opening van het Woord: lied 333 – Kom, Geest van God

1e Schriftlezing (door lector): Jesaja 63: 19b – 64: 8

Lied: 437: 1, 4, 5 – Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer

2e Schriftlezing (door lector): Marcus 13: 24-37

Lied: 751 – De Heer verschijnt te middernacht

Verkondiging

Lied: 452 – Als tussen licht en donker


DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Gemeente gaat staan

Slotlied: 440: 1, 4 – Ga, stillen in den lande

Zegen, afgesloten met gezongen ‘amen’ 

terug