donderdag 6 april 2023 om 19:30 uur

Witte Donderdag
Voorganger(s): mw R de Boer uit Valkenburg

 
 1. Orgelspel
 2. Welkom door de lector van dienst
 3. Zingen van de openingspsalm: God zij ons gunstig en genadig (Psalm 67: 1 en 2)
 4. Bemoediging en groet
 5. Zingen vervolg van de openingspsalm: De aarde heef de vrucht gegeven (Psalm 67: 3)
 6. Drempelgebed
 7. Zingen: Wij komen hier ter ere van uw Naam (Lied 274: 1 – 3)
 8. Gebed voor de opening van de Schrift
 9. Lezing Oude Testament: Exodus 12: 1 - 11
 10. Zingen: Dat wij onszelf gewonnen geven (Lied 816: 1 en 2)
 11. Lezing Nieuwe Testament: Matteüs 26: 17 - 29
 12. Zingen: Omdat de huizen die wij bouwden (Lied 816: 3 en 4)
 13. Overweging
 14. Zingen: Gij hebt uw Woord gegeven (Lied 345: 1 en 3)
 15. De nacht van het gedenken (wisselspraak)
 16. (Collectemoment?) Klaarmaken van de tafel
 17. Dankgebed en voorbede
 18. Lezing uit 1 Korintiërs 11: 23 – 26 (nodiging)
 19. Tafelgebed
 20. Zingen: Heilig, heilig, heilig (Lied 405: 4)
 21. Vervolg tafelgebed + Afsluiten met het Onze Vader
 22. In de kring staan en elkaar de Vredegroet wensen
 23. Delen van brood en wijn
 24. Zingen van het loflied: Ubi caritas (Lied 568a) 3x
 25. Gebed na de Maaltijd
 26. Lezing: Matteüs 26: 30 – 41
 27. Slotlied: In stille nacht houdt Hij de wacht (Lied 571: 1 – 5)
 28. Afsluitend avondgebed van Luther, waarna we in stilte de kerkzaal verlaten

 

terug