zondag 2 april 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): dhr. E. BergmanWelkom
Aanvangslied: lied 552 : 1 en 2 –Dit is een dag van zingen
Stil gebed
Votum
Psalm 75 1 en 7 U alleen U loven wij
Kindermoment Elly en Rikkert Bekijk deze video op
 YouTube: https://youtu.be/eOlpUzMl5fI
Regel voor ons leven
Lied 576 B : 4 en 6
Gebed
Lezing: Mattheus 21 : 1-11
Lied 556 : 1 en 5 Alles wat over ons geschreven is
Preek : EEN KONING OP EEN EZEL
Lied 722 bundel Johannes de Heer
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt      
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.

Dankgebed

Evt.collecte
Slotlied Psalm 98: 1 en 3 Zing een nieuw lied
Zegenbede
Gezongen Amen


 

terug