zo 6 dec 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. S. Holsappel uit Utrecht
Morgendienst/2e Advent


Welkom


Introductie


Psalm 80
Antifoon en vers 2  -   cantor

Populus Sion,
ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae,
in laetitia cordis vestri.Psalm: Qui regis Israel, intende:
qui deducis velut ovem Ioseph
 
Volk van Sion, ziet!
De Heer zal komen om alle naties te redden: 
en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen, tot vreugde uwer harten.
(Jesaja 30:19 en 30:30)

Psalm: O, herder van Israël, verhoor ons,
Gij die Jozef leidt gelijk een kudde. Psalm 80:2
 

Lezing: Psalm 80 : 1 – 8     -    voorganger
Antifoon    -   cantor


Bemoediging en groet


Kindermoment met kinderlied :
  • Johannes de Doper en de vraag: Wie ben je … dat je mensen gaat dopen?
  • Kinderlied: Johannes doopte bij de Jordaan  Zingend Geloven 7 : 69     -   cantor
(zie bijlage bij mijn mail)


Voorganger: Laten we Gods naam aanroepen voor de nood van de wereld:

Kyrië - litanie     Liedboek 300 b
                               vers 1 en 7 geheel gezongen door cantor
                               vers 2 t/m 6: eerste 3 regels gebeden door voorganger
en cantor zingt: Heer, ontferm u!

Gebed


Lezing   Jesaja 40 : 1 – 11    -   lector

Lied 444 : 1, 2, 3 en 4    -    cantor

Lezing   2 Petrus 3 : 8 – 18    - lector

Halleluja voor de adventstijd  Liedboek 338f    -   cantor

Lezing   Johannes 1 : 19 – 28   -   lector

Acclamatie 339 b    -   cantor


Uitleg en overdenking


Lofzang van Zacharias  Liedboek 158 c    -   cantor


Dank en voorbeden, stil gebed en Onze Vader


Event. afkondigingen (te bepalen door de scriba)


Slotlied 441 : 1, 5 en 6  -   cantor


Zegenbede 

terug