zo 12 apr 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/PasenVoor de dienst
‘De Heer is waarlijk opgestaan’. In drie verschillende versies
https://www.youtube.com/watch?v=m3MHWA9zq9s
‘De Heer is waarlijk opgestaan’. 7 coupletten tekst in beeld achtergrond graf
https://www.youtube.com/watch?v=G9OEHQ_iTGg
‘De Heer is waarlijk opgestaan’. wisselende passende achtergrond tekst in beeld
https://www.youtube.com/watch?v=xvWy73cDevc
‘De Heer is waarlijk opgestaan’ organist in beeld geen tekst in beeld

‘Daar juicht een toon’ (Nederland zingt, tekst in beeld)
https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw

Welkom

Intochtslied: psalm 118 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ (Nederland zingt, tekst in beeld)
https://www.youtube.com/watch?v=meJ0G-edrrs

Stil gebed, bemoediging en groet

Groot gloria ‘U zij de glorie’ (Nederland zingt, tekst in beeld)
https://www.youtube.com/watch?v=6UQGgteMbRw

Gebed

Kindermoment
Kinderlied De steen is weg (Meester Richard)
https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 20: 1 t/m 18

Lied ‘Christus, onze Heer, verrees’ (Nederland zingt, tekst in beeld)
https://www.youtube.com/watch?v=HzPvBIlNSFU

Overdenking

Meditatieve muziek ‘Kondig het jubelend aan’
beeld van een lege kerk eerst orgelmuziek, daarna zang zonder tekst.

https://www.youtube.com/watch?v=9x10_wwd2DM


Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader


Lied ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ (Nederland zingt met tekst in beeld)
https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM

Mededelingen

Lied: Geef het door dat Jezus leeft (Meester Richard)
https://www.youtube.com/watch?v=AQHIjVl049Q

Slotlied: 608 Het lied van de opstanding ‘De steppe zal bloeien’ (Lenny Kuhr) tekst in beeld
https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o

Zending en zegen

Luisteren naar ‘U zij de glorie’
Muziek van cd ‘Christus heeft overwonnen’ nummer 9.
 

terug