zo 15 dec 2019  om 10:00 uur
Voorganger: dhr. M. de Ridder uit Sassenheim
Morgendienst/3e AdventWelkom door de lector of de ouderling van dienst

Intochtslied: Psalm 85 : 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 85 : 4

Verootmoedigingsgebed

Zingen: Lied 463 : 1 en 2

Wetslezing


Zingen: Lied 463 : 6, 7 en 8

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest

De kinderen gaan nu naar de kindernevendienst, een gedichtje wordt voorgelezen en met de leiding van de KND wordt naar de poster voor in de kerk gekeken.
Bovendien worden stroken papier, voorzien van wensen door de kerkgangers, opgehaald om in de KND tot een slinger te worden verwerkt.

Eerste schriftlezing: Jesaja 35 : 1 - 10

Zingen: Lied 146c : 1 en 7

Tweede schriftlezing: Mattheus 11 : 2 - 11

Zingen: Lied 321

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Zingen: Lied 451

Dank- en voorbeden

Mededelingen door lector of de ouderling van dienst

(Daarna komen de kinderen terug van de nevendienst)

Inzameling van de gaven

Slotlied: 438

Zegen


 

terug