Inzameling a.s. zondag 16 juni voor Care4Malawi. Inzameling a.s. zondag 16 juni voor Care4Malawi.
Care4Malawi herstelt gebroken levens, zoals zij het zelf in het Engels op hun website schrijven. Naast projecten zoals die worden aangeboden via Kerk in Actie steunt de diaconie bij gelegenheid ook doelen die ons via andere kanalen bereiken. Vorig jaar steunden we bijvoorbeeld de SeeYouFoundation.

De stichting bestaat rondom  Jan-Willem Barth en Klarinda Tamandani Steenhoek, samen met hun 3 kinderen Matthias (7 jaar), Jolinde en Livia (beide 5 jaar) wonen en werken Jan-Willem en Klarinda in Malawi. Sinds april 2024 werken zij samen met de lokale organisatie Prison Fellowship Malawi. Vanuit het evangelie van Jezus Christus zetten zij zich in voor (ex)gevangenen, slachtoffers van criminaliteit en hun families en gemeenschappen waartoe zij behoren. Hun streven is om hoop en perspectief te brengen in levens van mensen bij wie gebrokenheid is ontstaan door criminaliteit en de vicieuze cirkel van criminaliteit te doorbreken.
Jan-Willem helpt Prison Fellowship Malawi door zijn kennis en ervaring op het gebied van restorative justice (herstelrecht) met hen te delen. Zijn rol is om bestaande programma’s te versterken en/of uit te breiden door deze herstelgericht(er) te maken en ‘good practices’ te ontwikkelen. Zijn samenwerking met Prison Fellowship Malawi zorgt ervoor dat dit ook aansluit bij de behoeften van de Malawische bevolking.
Het delen van het goede nieuws van Jezus Christus en het Koninkrijk van God onder gevangenen is essentieel om de cirkel van criminaliteit te doorbreken. Prison Fellowship biedt verschillende programma’s die gevangenen kennis laten maken met Jezus. De programma’s biedt gevangenen de kans om hun relatie met God te herstellen en opent deuren om vergeving te ervaren en te leren hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen. De programma’s hebben in gevangenissen bijgedragen aan de vermindering van geweld, zowel onder de gevangenen als tegen het gevangenispersoneel. Ook heeft het de recidive sterk verminderd, en blijkt de geestelijke vorming bij te dragen aan een succesvolle re-integratie in de gemeenschappen. 
Door de slechte hygiëne lopen gevangenen vaak diverse ziekten op tijdens hun gevangenisperiode. Vooral huidziekten komen veel voor. Care4malawi zet haar verpleegkundige expertise in. Niet alleen voor de behandeling van ziekten, maar ook voorlichting over het voorkomen daarvan en over het belang van persoonlijke hygiëne.

Op zondag 24 maart zijn Jan-Willem, Klarinda en de kinderen uitgezegend door de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW) in een prachtige uitzenddienst. Op de foto zijn ze aangekomen in Malawi. 
Uw diaconie beveelt dit werk van harte bij u aan. Wilt u meer weten over het werk van deze stichting, lees dan verder op https://care4malawi.nl/
Namens uw diaconie, Aart Haasnoot.

 
terug