zo 9 feb 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/Heilig AvondmaalWelkom (Lector)

Intochtslied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, verzen 1, 3 en 6

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 405 ‘Heilig, heilig, heilig!’ vers 1

Drempelgebed

Psalm 67 ‘God zij ons gunstig en genadig’, vers 1

Gebed om de heilige Geest

Kinderlied ‘Samen spelen’, verzen 1 en 2 (Alles wordt Nieuw II 28)
Hierna gaan kinderen naar de Kindernevendienst

Schriftlezing Oude Testament (lector): Jesaja 43: 9 t/m 13

Lied 738 ‘Kom zing het lied van Eva’, verzen 1 en 4

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): I Korinte 2: verzen 1 t/m 5

Lied 418 ‘God schenk ons de kracht’, verzen 1 en 2

Overdenking
Na enkele woorden van mij, toon ik een krantpagina en dan starten: https://www.youtube.com/watch?v=xbdN3CZCgYU en na 23 seconden stoppen.
Dit is een vlog van iemand met borstkanker
Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis (klein credo) lied 344 ‘Wij geloven één voor één en ook samen’
Hierna komen de kinderen terug van de Kindernevendienst

Heilig Avondmaal
Luisteren naar lied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’, verzen 1 en 2 https://www.youtube.com/watch?v=GrWrKgQlPUk
1 minuut 26 dan eerste twee coupletten met refrein gehad
Inleiding
Lied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’, vers 3
Nodiging
Lied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’, vers 4
Instellingswoorden
Lied 405 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’, vers 4
Breken van brood en schenken van wijn
‘Komt nu want alles is gereed’
Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen (lector)

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug van de oppas
Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Zending en zegen
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest, zij met u en jullie allen.
Gemeente antwoordt met hardop gesproken ‘Amen’ (zonder orgelbegeleiding)

 

terug