zo 25 aug 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/Heilig AvondmaalWelkom (Lector)

Intochtslied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, verzen 1, 6 en 7

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein gloria (195)

Drempelgebed
  
Psalm 112 ‘God zij gelooft en hoog geprezen’, verzen 1 en 2

KInderlied Ik ben – Marcel Zimmer www.youtube.com/watch?v=PLXTjlTFGnQ

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest

Hierna gaan kinderen naar de Kindernevendienst

Lezing Oude Testament (lector): Jesaja 30: 15 t/m 21

Lied 315 ‘Heb dank, o God van alle leven’, verzen 1 en 3
Lezing Nieuwe Testament(lector): I Korinte 3: 3b ‘Wanneer u afgunstig …’ t/m 9a ‘… u bent zijn akker.’ en 21 t/m 23

Lied 970 ‘Vlammen zijn er vele’, verzen 1, 2 en 5

Overdenking

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis 344 ‘Wij geloven één voor één’, verzen 1, 2 en 3
Hierna komen de kinderen terug van de Kindernevendienst

Heilig Avondmaal
Inleiding
Lied 292 ‘Ik zal er zijn’, verzen 1 en 2 (Evangelische Liedbundel) tekst zie onderaan
Nodiging
Lied 860 ‘Gij die ons hebt geschapen’, vers 1 en refrein
Instellingswoorden
Lied 405 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’, vers 4
Breken van brood en schenken van wijn
‘Komt nu want alles is gereed’
Gemeenschap van brood en wijn (druivensap)

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen (lector)

Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug van de oppas

Slotlied 704 ’Dank, dank nu allen God’, verzen 1 en 3

Zending en zegen
Gezongen ‘Zing amen’

Ik zal er zijn voor jou (ELB 292)

  1. Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht.
 
  1. Ik zal er zijn voor jou
met wijn een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot. 

terug