zo 26 jan 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends uit Katwijk
MorgendienstWelkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 118:1, 5
Stil gebed, votum en groet
Klein Gloria
Leefregels
Zingen: NLB 836:1, 2
Gebed
Kinderlied: Opwekking voor kids 77 ‘God kent jou vanaf het begin’
Schriftlezing: Exodus 19:1-7; Jesaja 61:1-6
Zingen: NLB 868:1, 2
Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10
Zingen: Psalm 34:1, 4
Verkondiging
Zingen: NLB 985:1, 2, 3
Pastorale mededelingen
Gebeden
Collecte
Slotzang: NLB 146C:1, 4, 7
Zegen
Zing Amen


 

terug