Voedselbank Voedselbank
Zondag 23 februari wordt er gecollecteerd voor de voedselbank Katwijk: dit is een boodschappencollecte. Het is de bedoeling dat u een (tas) boodschap(pen) meebrengt. Deze kunt u bij aanvang of aan het einde van de dienst afgeven aan de klaarstaande diakenen. Daarnaast zal er tijdens de dienst ook een gewone collecte worden gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank Katwijk. Bent u niet in staat om de boodschappen mee te nemen of bent u er die zondag niet, maar wilt u toch geven, neem dan contact op met uw diaken. Een financiële bijdrage voor de voedselbankcollecte kunt u ook overmaken op rekening 36.46.06.789 van de Diaconie Gereformeerde Kerk onder vermelding van “collecte voedselbank”.
U heeft deze week in de brievenbus een flyer gekregen met meer informatie en vooral: welke boodschappen met name nodig zijn. Deze collecte vind plaats in het kader van de samenwerkende diaconieën van Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. Sinds 2008 steunen wij gezamenlijk de Voedselbank Katwijk door middel van een estafettecollecte in natura. Elke 3 maanden collecteert één van de gereformeerde kerken voor de voedselbank, en wij doen dat dus zondag 23 februari.

De voedselbank Katwijk helpt, hoe doet zij dat?
Waarom Het uitdelen van gratis voedselpakketten is bedoeld als noodhulp voor mensen die financieel niet rond kunnen komen. De Voedselbank Katwijk wil op deze manier iets doen aan de armoede in de gemeente Katwijk, verspilling van voedsel tegengaan en mensen helpen bij het vinden van oplossingen.
Voor wie Inwoners van de gemeente Katwijk die ná de aftrek van de vaste lasten per maand € 225,00 of minder te besteden hebben, komen in aanmerking. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld: huur, gas, licht, water en zorgverzekering. Voor iedere persoon in een huishouden, ook kinderen, komt er telkens € 90,00 bij. Voorbeeld rekensom van een gezin van 2 ouders met 2 kinderen: € 225,00 + 3 personen x € 90,00 = € 495,00 per maand.
Intakegesprek en herintakes Na de aanmelding wordt alvast een tijdelijk voedselpakket meegegeven. Daarna volgt zo snel als mogelijk een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt zo mogelijk bij de mensen thuis plaats.
Het intakegesprek wordt door een maatschappelijk medewerker van het Project Broodnodig uitgevoerd. Dit gesprek biedt ook aanknopingspunten om mensen te helpen met regelingen die zij mogelijk nog kunnen gebruiken om het inkomen aan te vullen. Het gaat dan om gemeentelijke voorzieningen (bijzondere bijstand) of regelingen zoals een zorg- en huurtoeslag.  Tijdens het intakegesprek horen mensen meestal direct of zij in aanmerking komen voor een voedselpakket. Daarna geldt voor iedereen dat er ieder half jaar een herintake plaats vindt om te kunnen beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een verlenging van een half jaar.
Waar en wanneer Het uitdelen vindt wekelijks plaats vanuit het pand in Rijnsburg. De ingang is te vinden aan de achterkant in de Petronella van Saxenstraat tussen de nummers 68 en 70. Hier is voldoende ruimte om te parkeren. Het uitdelen van de pakketten gebeurt op vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur.  Medio 2020 verhuist de voedselbank naar de voormalige basischool de Dubbelburg in Rijnsburg.
De manier van werken Voedselbanken verzamelen levensmiddelen (groenten, rijst, soep, etc.) en andere benodigdheden zoals wasmiddelen. Deze producten zijn kwalitatief nog 100% goed, maar zijn overtollig of er is iets mis gegaan tijdens de productie zoals een verkeerde sticker. Producten en giften komen van particulieren, fondsen, scholen, kerken, supermarkten, winkeliers en bedrijven.  Daarnaast organiseert de Voedselbank ook andere activiteiten zoals verjaardagstractaties en een dagje uit voor de kinderen. Verder is er een Knipperie en een Kledingbank. Dankzij de giften is het ook mogelijk om zaken als de inrichting (bv. koelcellen) en het transport te financieren. De gemeente Katwijk subsidieert de huur en de energiekosten. Verder werken er natuurlijk een groot aantal vrijwilligers mee.


 
terug