Werelddiaconaat 3 februari 2019 Werelddiaconaat 3 februari 2019
Dienst voor Werelddiaconaat 3 februari a.s.

Water staat Bengalen aan de lippen
BIjna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.


Watersnoodramp 1953
De eerste zondag van februari is zondag voor het werelddiaconaat vanwege de hulp die Nederland in 1953 uit heel de wereld ontving na de watersnoodramp die in de nacht van 31 januari op 1 februari grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Brabant onder water zette. Er waren bijna 1.800 doden en 72.000 mensen werden geëvacueerd en ook de materiële schade was groot. Uit heel de wereld is toen hulp geboden, voedsel en allerlei goederen om de slachtoffers te helpen.
Uit dankbaarheid voor de hulp die toen ontvangen is hebben de kerken deze Werelddiaconaatdienst op de eerste zondag van februari vastgesteld. Om die dankbaarheid ook in daden om te zetten en waar mogelijk zelf ook hulp te verlenen aan mensen en gebieden in de wereld die net als Nederland in 1953 in rampzalige omstandigheden verkeren.

...terug naar Bangladesh;
In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Rivieren overstromen regelmatig en maken het land vruchtbaar. Maar cyclonen en overstromingen zijn ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe. Via Kerk in Actie kunt u Bengaalse organisaties steunen om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven in dit waterrijke land.
Op 21 mei 2016 raasde weer een cycloon over Bangladesh. Dankzij het waarschuwingssysteem en cycloonbestendige schuilplaatsen van de overheid konden 500.000 mensen op tijd wegvluchten, maar de materiële schade was enorm. Via het internationale noodhulpnetwerk ACT (Action by Churches Together) versterkt Kerk in Actie Bengaalse kerken en hulporganisaties om dit soort regelmatig terugkerende rampen het hoofd te bieden.

Noodhulp en rampen voorkomen
Partnerorganisatie CODEC traint de bewoners al jaren in klimaatbestendige landbouw. Zij verleenden direct noodhulp, vooral aan gezinnen van alleenstaande vrouwen zoals Sakina. Zij kregen geld om voedsel te kopen. Daarnaast ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Zo proberen we in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen. Helpt u mee
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Voor zondag 3 februari heeft de werkgroep Kerk in Actie samen met onze predikant de dienst voorbereid om zo samen met jullie aandacht te geven aan dit thema. Een dienst met hier en daar een speciaal accent. U ben van harte uitgenodigd om te komen en niet te vergeten, genereus te doneren tijdens de collecte J.

Uw werkgroep Kerk in Actie; Hans, Richard en Aart.  
 
terug