Uitgave collectemunten stopt Uitgave collectemunten stopt
Giften ontvangen voor de KKRV-collecte en voor de kerk:
In de afgelopen week heeft de kerk via de penningmeester ontvangen:
               - een gift van € 200 en deze is bestemd voor de collecte voor de kerk.
               - een gift van € 34 aan collectemunten: € 10 voor de kerk, € 10 voor de diaconie en € 14 voor de  KKRV-collecte voor de “Stichting Kind in Oost-Europa”
               - een gift van € 44 aan collectemunten voor de KKRV-collecte voor de “Stichting Kind in Oost-Europa”

Hartelijk dank voor uw gaven!

Een aantal gemeenteleden heeft weer een goede bestemming gevonden voor de collectemunten die ze nog in hun bezit hadden (afgegeven bij de penningmeester van de diaconie): de KKRV-collecte voor de “Stichting Kind in Oost-Europa”
               - een gift van €   60 aan munten
               - een gift van €   61 aan munten
               - een gift van € 118 aan munten
               - een gift van €   44 aan munten
Ook heeft iemand een gift van € 6 aan munten in de verjaardagsbus gedaan!

Een prachtig gebaar! Hartelijk dank!

Dus… als u nog collectemunten heeft liggen…………………!


Met vriendelijke groet,
Jacoline Lesmeister- de Mooij (penningmeester Diaconie)
Huug Ouwehand (penningmeester College van Kerkrentmeesters)

In de afgelopen weken hebben we een aantal collectemunten ontvangen met een speciale bestemming:
- een gift van € 148 aan munten bestemd voor de kerk
- een gift van € 146 aan munten bestemd voor de diaconie
- een gift van € 156 aan munten bestemd voor “noodhulp aan Afghanistan” (gestort op de                rekening van het Rode Kruis; NL83INGB0000006868)

Alle gevers hartelijk dank voor dit gulle gebaar.


 
terug