Uitgave collectemunten stopt Uitgave collectemunten stopt
Collectemunten ontvangen via de penningmeesters van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters
In de afgelopen weken hebben we een aantal collectemunten ontvangen met een speciale bestemming:
- een gift van € 148 aan munten bestemd voor de kerk
- een gift van € 146 aan munten bestemd voor de diaconie
- een gift van € 156 aan munten bestemd voor “noodhulp aan Afghanistan” (gestort op de                rekening van het Rode Kruis; NL83INGB0000006868))

Alle gevers hartelijk dank voor dit gulle gebaar.

Zoals u weet, stoppen we met het uitgeven van collectemunten en –bonnen. We hebben een poosje geleden via de mail al eens geïnventariseerd wie er nog collectemunten thuis heeft liggen. Uit uw reacties schatten we in dat er nog ongeveer € 950 aan munten en bonnen ergens bij u in een potje liggen.
U kunt deze munten nog steeds inleveren en u kunt daarbij aangeven welke bestemming u er aan wilt geven (zie bijvoorbeeld bij bovenstaande giften).
Inleveren kan bij de penningmeesters van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.
 
terug