Startzondag 15 september 2019 Startzondag 15 september 2019

Om alvast in de agenda te noteren; zondag 15 september startzondag om 10:00 uur. Een dienst die niet gemist mag worden door jong en oud!
Tijdens deze dienst zal ‘Vrolijk Theater’ ons op een interactieve manier meenemen in een mooi verhaal uit de Bijbel. De dienst start gezamenlijk, dat wil zeggen jong en oud samen in de kerk. Halverwege de dienst gaan de jonge gemeenteleden mee met  ‘Vrolijk Theater’ naar het Trefpunt en is er voor de oudere gemeenteleden in de kerk een overdenking, lied en gebeden. We sluiten gezamenlijk weer af in de kerk.
Door de dienst op deze manier in te richten hopen we dat de dienst aansluit bij een ieder van ons. Gasten zijn natuurlijk ook van harte welkom tijdens deze startdienst.
Mocht u/ jij niet kunnen wachten tot 15 september, neem dan alvast een kijkje op www.vrolijktheater.nl .
Een goede zomer(vakantie) en graag tot 15 september!
De commissie
 
terug