Projektkoor Projektkoor
Zingen uit het Nieuwe Liedboek
Zoals gemeld in het Driekerkenprogramma ‘Leren en Ontmoeten’ is er op dinsdag 12 november om 20:00 uur voor ieder die dat wil gelegenheid om met elkaar een aantal minder bekende liederen uit het (niet meer zo) Nieuwe Liedboek te oefenen. Voor de ondersteuning wordt een projectkoor gevormd. Wie daaraan mee wil doen is uitgenodigd voor de zondagen 3 en 10 november, van 16:00 – 17:00 uur. Vanaf 15:45 uur inloop met koffie. Muzikale leiding door Cees van Delft, Paul van Hoek en Cees Wassenaar. Alle drie de bijeenkomsten zijn in ‘de Goede Herder’.
 
terug