Zingen uit het Nieuwe Liedboek, geef je op voor het projectkoor! Zingen uit het Nieuwe Liedboek, geef je op voor het projectkoor!
Zoals u weet bevat het liedboek prachtige liederen en teksten. Het zijn er veel en vaak nog
onbekend, waarvan we meestal maar een beperkt aantal zingen. We willen het samen zingen uit het
liedboek weer oppakken. Er worden vooral wat onbekendere liederen gezongen. Daarvoor hebben
we een groep mensen nodig die op 2 zondagmiddagen van 16.00 t0t 17.00 uur wil oefenen. Op
dinsdag 21 maart zingen we die liederen dan, hopelijk met veel gemeenteleden erbij. Denk nu niet:
ik zing niet zo mooi. Als u graag zingt bent u welkom. Ook niet-leden van onze kerken zijn natuurlijk
welkom. Ook al kunt u niet op beide zondagen. Schroom dan niet om toch te komen. De directie en
begeleiding is in handen van Cees van Delft, Paul van Hoek en pastor Rixt de Boer. Wie al eerder is
geweest weet hoe mooi, gezellig en sfeervol zo’n zangavond is. Dus: zondag 12 maart om 16.00 uur, zondag 19 maart om 16.00 uur en dinsdag 21 maart om 20.00 uur in de gereformeerde kerk De Goede Herder in Valkenburg. In de 3 kerken kunt zich de komende zondagen aanmelden.
Namens de commissie Leren en Ontmoeten (De Goede Herder, Open Hof, De Rank)
 
terug