U zij de Glorie U zij de Glorie
 

In deze lijdensweek staan we stil bij het lijden, het sterven en de opstanding van onze Heer en Heiland. Wat een offer heeft Hij gebracht om ons te redden en om ons als gemeente tot Zijn bruid te werven. Om Zijn opstanding vol vreugde en blijdschap te gedenken en te vieren zal op 1ste Paasdag ‘U zij de glorie’ klinken vanaf de kerktoren. Dit wordt verzorgd door Marnix Boers op hoorn, Fritz Leinberger op trompet en Cees Leinberger op bariton.
Om 9.50 uur zal dit heerlijke geschal te horen zijn. Het geluid zal afhankelijk van de windrichting waarschijnlijk in een groot deel van het dorp te horen zijn. Maar we gaan in ieder geval ook onze uiterste best doen om het via de livestream van de kerk te laten zien en horen. Aansluitend zullen de Paasdiensten in de kerken beginnen.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Hartelijke groet,
Joke van der Meij.

 
 
terug