Vespers Vespers
Vespers in de 40-dagentijd

Woensdag 17 februari is het Aswoensdag. Daarmee begint de 40-dagentijd, op weg naar Pasen. We zijn gewend om in deze periode gezamenlijke vesperdiensten te houden met de drie gemeenten de Rank, de Open Hof en de Goede Herder. Deze korte vieringen vinden plaats op de woensdagen 17 en 24 februari, en 3, 17 en 24 maart, dus tot aan de Stille Week. Met muziek, een lied en een korte overdenking staan we stil bij het lijden van Jezus en het lijden in de wereld. De gezamenlijke vespers zijn een activiteit van de Commissie Leren & Ontmoeten, waarin de drie gemeenten gezamenlijk optrekken. Voorgangers in de vespers zijn Iman Padmos, Corrie Vingerling, Rixt de Graaf en Karel Koekkoek.
De diensten van ongeveer een half uur beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in de Open Hof. Ze zijn alleen online te volgen, via Kerkdienstgemist of het Youtube-kanaal van de Open Hof.
N.B.: Woensdag 10 maart is de jaarlijkse Biddag, met een eigen dienst in onze gemeente.

Namens de Commissie,
Niek van der Perk, Klaas Wassens en Gerard Nienhuis
 
terug