Prikkelarme diensten Prikkelarme diensten

Zondagmiddag 30 augustus was de tweede prikkelarme kerkdienst in de regio Katwijk.
Deze eredienst van een half uur voor mensen met bijvoorbeeld een Niet Aangeboren Hersenaandoening (NAH), autisme of hoog gevoeligheid werd gehouden binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen.
Omdat samenzang daarin niet mogelijk is, had de organisatie zangeres Gelske van der Duin uit Den Haag uitgenodigd om te zingen. Ronald van Delft begeleidde haar op de piano. Dit paste heel mooi in de stijl van deze kerkdienst. Bijvoorbeeld een lied als ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ kreeg daardoor een ingetogen indrukwekkende betekenis.
De dienst werd geleid door pastor Rixt de Graaf-de Boer uit Rijnsburg. Zij had gekozen voor het thema: ‘God ziet en kent mij’. Door technische problemen kon deze prikkelarme kerkdienst helaas niet met geluid meegevierd worden. Om toch te delen van deze zo zorgvuldig voorbereide viering, is de voorganger bereid om de uitgeschreven tekst van deze eredienst toe te zenden aan belangstellenden. U kunt hiervoor mailen naar: marjan.zebregs@xs4all.nl.
De volgende prikkelarme kerkdienst is op zondag 13 december 15.00 uur, opnieuw in 'De Goede Herder' in Valkenburg.

terug