Veertigdagentijd Veertigdagentijd
4 maart – ds. Iman Padmos en pianist Wim Glasbergen – hart vol liefde - Matteüs 26: 20 t/m 25
18 maart – ds. Karel Koekkoek en pianist Cees Wassenaar – hart vol angst - Matteüs 27: 3 t/m 5
25 maart – pastor Cor van Vliet en pianist Hans Vingerling – hart vol twijfel - Johannes 18: 1 t/m 7
1 april – ds. Marjan Zebregs en pianist Paul van Hoek – hart vol haat - Marcus 14: 43 t/m 45
 
4 maart 2020

‘Ook Judas werd geroepen om Jezus te volgen. Ook hij had net als de anderen Jezus lief’

8 maart 2020

‘Sta op voor bevrijding’.
We zien de roeping van Mozes bij de brandende braamstruik verbeeld.
Het vuur kunnen we zien door de rode takken als beeld voor de aanwezigheid van Gods geest.
De staf is het teken voor de belofte dat God erbij zal zijn op de weg waarop je geroepen wordt.
Maar de grond waarop je staat is heilig, je schoenen moeten uit.
Misschien ook als verbeelding van de aarzeling om mee te gaan, je moet je schoenen er weer voor aan durven doen.


15 maart

‘Sta op voor je naaste’

Mozes gaat op weg naar Egypte. De weg wordt gesymboliseerd door stenen en zand. De staf staat voor het herderschap van Mozes. Het hart verwijst naar het Veertigdagentijd lied: Wie zijn hart niet durft te verliezen, gaat zijn hartsgeheim voorbij’

22 maart


 

‘Sta op voor vrede’

De stenen en de distels verbeelden het zware werk en de onderdrukking van het volk Israël. Naast de staf van Mozes zien we ook de staf van Aaron, die zijn broer gaat helpen. Boven de stenen een blad, als Gods hand uitgestrekt over Egypte.

29 maartVandaag is dat: ‘Sta op voor een betere toekomst’.
In deze schikking zien we, net als vorige week,
het onderdrukte volk Israël in Egypte in de stenen en distels.
Daarboven Gods hand in de vorm van een blad.
De doeken verbeelden de Nijl,
met daarboven de staf van Aaron,
die het water doet veranderen in bloed.  

 

terug