Prikkelarme kerkdiensten Prikkelarme kerkdiensten

De werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg heeft het initiatief genomen om in deze regio in 2020 vier keer een prikkelarme kerkdienst te houden. Na overleg is gekozen om deze diensten te houden in 'De Goede Herder' in Valkenburg, die ook voor bezoekers met een rolstoel goed toegankelijk is.(aanvang 12.30 uur)
In de lokale kranten heeft u in de week voor Kerst over deze prikkelarme kerkdiensten kunnen lezen.

Zoals de naam al zegt, is het bijzondere van deze kerkdiensten alleen dat het aantal prikkels beperkt is door bijvoorbeeld de duur van de eredienst te beperken tot een half uur, de muzikale begeleiding van de gemeentezang op piano in plaats van orgel, de iets grotere  ruimte per kerkganger en de collecte na afloop.
De prikkelarme kerkdiensten zijn vooral bedoeld voor mensen, die graag een ‘gewone’ kerkdienst zouden willen bezoeken, maar dat niet (meer) kunnen bijvoorbeeld vanwege een Niet Aangeboren Hersenaandoening (NAH) of autisme. Ook hun naaste familie is van harte welkom bij deze buitengewone eredienst.
Als u mensen kent, waarvan u vermoedt dat de prikkelarme kerkdienst hen goed zal doen, vragen we u hen te attenderen op deze prikkelarme kerkdiensten.
 
terug