Activiteiten seizoen 2022-2023, vanuit ‘De Goede Herder’. Activiteiten seizoen 2022-2023, vanuit ‘De Goede Herder’.
Zangavond
Tijd om samen liederen te zingen of onbekendere liederen te oefenen. Het doel is niet direct om een koor te vormen, maar om samen te zingen en elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer. Uw verzoeknummer kunt u doorgeven. Iedereen is welkom, opgeven is niet nodig. De eerste dinsdag van de maand, van 19:30 – 21:00, beginnend op 4 oktober.
Najaars- en Voorjaarskring
Een gespreksgroep die vier keer, eens per maand bij elkaar komt. De Najaarskring start op 27 september en de Voorjaarskring op 24 januari. Het thema voor de Najaarskring is: ‘In beweging blijven, geloven in de drukste periode van je leven’. Deze kring is specifiek bedoeld voor de middengeneratie (30 – 45 jaar), maar natuurlijk vrij toegankelijk voor iedereen. Het onderwerp voor de Voorjaarskring is nog niet bekend, maar volgt later. Op dinsdagavond van 19:30 – 21:30.
Belijdenisgroep
Zou je weleens wat meer willen weten over het geloof? Tijdens de bijeenkomsten worden de kernthema’s van het geloof doorgenomen, maar ook jouw eigen vragen krijgen de ruimte. Gedurende het seizoen kun je nadenken en beslissen of je het seizoen  wilt afsluiten met het doen van openbare geloofsbelijdenis. Hiervoor is het nodig dat je je opgeeft. 12 bijeenkomsten op maandagavond van 19:30 – 21:30, beginnend op 3 oktober. In april of mei feestelijk afgesloten met een eredienst waarin belijdenis gedaan kan worden.
Pasta met de Pastor
Ik ga eens per maand de pastoriedeur open zetten voor een gezin of een groepje gemeenteleden om samen te eten. Tijdens de maaltijd hebben we tijd om elkaar beter te leren kennen. Ik hoop jullie te ontmoeten komend seizoen. Meld je aan om aan tafel te gaan. Uiterlijk drie dagen van tevoren, zodat ik op tijd boodschappen kan doen. Op de laatste donderdag van de maand, van 17:00 – 19:00, beginnend op 29 september.

__________________________________________________________________________________
Naam: ______________________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________
Telefoonnummer of mailadres: __________________________________________________
Ik wil mij aanmelden voor de volgende activiteit(en):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ik heb een verzoeknummer voor de zangavond van 4 oktober:
___________________________________________________________________________
Ik/wij komen graag een keer eten in de pastorie, met de volgende personen: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
terug