Nadenkertje Nadenkertje
Don’t judge a man by where he is, because you don’t know how far he has come. (C.S. Lewis)
Beoordeel een mens niet op waar hij is, want je weet niet van hoever hij gekomen is.
terug