Kerkelijke activiteiten De Goede Herder Kerkelijke activiteiten De Goede Herder
Zangavond
Komend seizoen wil ik graag beginnen met een zangavond. Een tijd om samen bekende liederen te zingen, maar ook om wat onbekendere liederen uit het Nieuwe Liedboek samen te oefenen. Het doel is niet direct om een koor te vormen, maar om samen te zingen uit een rijke schat aan liederen en elkaar daarbij te ontmoeten in ontspannen sfeer. Iedereen is welkom. Heeft u een voorstel voor een lied dat we samen kunnen zingen, geef het door aan mij, via mail, telefoon of app. Opgeven is niet nodig. Deze activiteit is steeds op de eerste dinsdag van de maand, van 19:30 – 21:00.

Groothuisbezoeken
Voor alle zes wijken zal er een groothuisbezoek georganiseerd worden. Als uw wijk aan de beurt is, zult u uitgenodigd worden en kunt u zich aanmelden. Steeds op de tweede maandagavond van de maand van 19:30 – 21:30, vanaf oktober. In de maand december niet.

Najaars- en Voorjaarskring
Een gespreksgroep die eens per maand bij elkaar komt. Het leven is druk en vaak is het moeilijk om plek te vinden om daar nog iets aan toe te voegen. En als iets meteen een heel seizoen duurt is de drempel om je op te geven hoger. Daarom in het najaar een kring die vier keer bij elkaar komt om samen in gesprek te gaan over Bijbelse thema’s aan de hand van een boek, een stukje film of een Bijbeltekst met een aantal gespreksvragen. Na deze vier keer is het afgelopen. En in het voorjaar nogmaals een kring die ook vier keer bij elkaar komt rondom andere Bijbelse thema’s. Hiervoor is het nodig dat u zich opgeeft. Als er voldoende aanmeldingen zijn, kan het doorgaan. Eens per maand op dinsdagavond van 19:30 – 21:30. Opgeven kan bij mij.

Belijdenisgroep
Zou je weleens wat meer willen weten over het geloof? Dan kun je deelnemen aan deze kring. Tijdens de bijeenkomsten worden de kernthema’s van het geloof doorgenomen, maar ook jouw eigen vragen krijgen de ruimte. Gedurende het seizoen kun je nadenken en beslissen of je het seizoen  zou willen afsluiten met het doen van openbare geloofsbelijdenis. Hiervoor is het nodig dat jij je opgeeft, dat kan bij mij.
12 bijeenkomsten gedurende het seizoen op maandagavond van 19:30 – 21:30, afgesloten met een feestelijke kerkdienst in april of mei waarin belijdenis gedaan kan worden.

Pasta met de Pastor
Ik heb gemerkt dat het best lastig is om afspraken te maken met gezinnen, omdat alle gezinsleden hun eigen avondactiviteiten hebben door de week heen. Maar eten moeten we allemaal en ik wil jullie graag ontmoeten. Dus wil ik eens per maand de pastoriedeur open zetten voor een gezin of een groepje gemeenteleden om samen te eten. Jullie zijn dan mijn gasten en er zal voor jullie worden gekookt en tijdens de maaltijd hebben we tijd om elkaar beter te leren kennen. We sluiten op tijd af, zodat ieder daarna de avond kan invullen zoals gewenst. Ik hoop jullie te ontmoeten komend seizoen. P.s. Het hoeft niet geen pasta te zijn hoor, ik kan ook iets anders klaarmaken. Meld je aan om aan tafel te gaan. Uiterlijk drie dagen van tevoren, zodat ik op tijd boodschappen kan doen. Op de laatste donderdag van de maand, van 17:00 – 19:00.
 
terug