Welkom in de Kerk! Welkom in de Kerk!
Welkom in de kerk!
De ‘open kerk’ op de tweede woensdag van september was dit jaar extra bijzonder, omdat het nu in de kerk drukker was dan elders in de Hoofdstraat. Vorige jaren vormde de ‘natuurlijke’ rust van de kerk een tegenwicht voor de vele mensen op de braderie, bij de kermisattracties, op het Castellumplein en bij de Biertrom. Voor mijn gevoel hielp het samen in de kerk praten onder het genoegen van koffie, thee, soep en ander lekkers om de teleurstelling van een  paardenmarkt zonder paarden een beetje op te vangen.
 
In 'De Goede Herder' was de tentoonstelling ‘Bijbelse taferelen’ te zien van mw. Joke Kant uit Katwijk aan Zee. Joke gaf zelf toelichting bij haar taferelen, waardoor deze extra betekenis kregen. Ook onze nieuwe burgemeester, de heer Cornelis Visser, kreeg een rondleiding en was onder de indruk. De aanleiding voor deze tentoonstelling was het 70 jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap in Valkenburg. Net als de ‘open kerk’ tijdens de Mart, een samenwerking van Hervormden, Vrijgemaakten en Gereformeerden.
In de kerk konden mensen een kaarsje aansteken ‘voor iemand van wie je houdt’. Ik heb in de tijd dat ik in de kerk was enkele ontroerende momenten meegemaakt. ’s Avonds konden we in de kerk kijken naar de indrukwekkende film ‘Apocalyps’.
De organisatoren hebben een waardevolle ‘open kerk’ georganiseerd. Hartelijk dank daarvoor!
De onderstaande tekst konden bezoekers van de ‘open kerk’ mee nemen.
Een tekst, die veel verder reikt dan de tweede woensdag van september.
Ds. Marjan Zebregs

Geachte bezoeker, welkom in dit huis!
Hier is een stoel voor wie moe is
Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier wordt je verwacht zoals je bent
Hier ben je thuis!
 
Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht
Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.
 
Sta even stil en bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis, je eigen nieuw begin.
Sluit even je ogen; word even stil.
 
Want in de stilte hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten, hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart, bid.
 
En als je dat niet kan
Als je niet geloven kunt, omdat je pijn hebt,
Ga dan toch naar je eigen huis met de zegen:
“Vrede en alle goeds”
 

Een korte impressie van deze dag:

Open Kerk werd gelijk gevierd met 70 jarig bestaan werk NBG Valkenburg!

 
terug