Deze nieuwe website is onderhanden Deze nieuwe website is onderhanden
Voor actuele informatie over onze kerk zie
http://www.gereformeerdekerkvalkenburg.nl/

terug