Musical ‘Op zoek naar Judas’ Musical ‘Op zoek naar Judas’
Musical ‘Op zoek naar Judas’
Goed nieuws: 'De Goede Herder' gaat samen met ‘De Open Hof’ en ‘De Rank’ in de Veertigdagentijd 2020 de musical ‘Op zoek naar Judas’ opvoeren! In deze musical brengt het professionele duo Gerard van Amstel (componist) en Gerard van Midden (tekstschrijver) het Bijbelverhaal van Judas op respectvolle, inspirerende wijze naar onze tijd.
Op de informatieavond in onze kerk op 13 november, deelde Irma Nieuwenhuis haar Voorburgse ervaringen met vier musicals van het duo Gerard en Gerard. Vanuit een klein kernteam zijn er per musical zo’n 80 enthousiaste medewerkers gevonden voor o.a. koor, drama, muziek, organisatie, techniek en decorbouw. Voor elke musical waren er drie uitvoeringen in een volle kerk. Irma gaf ons vele praktische en financiële tips. Het mooist vond ik haar gevoel dat de Bijbelse boodschap door de musical een grote groep mensen positief raakt, ook mensen bij wie de band met de kerk losser was geworden. Het samenwerken aan de musical leidde in Voorburg tot prettige nieuwe ontmoetingen en verdiepte de bestaande onderlinge contacten.
Op de informatieavond waren er al gelijk mensen, die actief mee willen gaan werken om de musical ‘Op zoek naar Judas’ hier mogelijk te maken. Begin 2019 start ons kernteam met de voorbereidingen, zodat de ongeveer 20 repetities (of avondjes uit) na de zomer kunnen beginnen.
Als u overweegt om mee te gaan doen of als u wil helpen met de organisatie, dan kunt u uw belangstelling melden aan Aad Wassenaar van ‘De Open Hof’. Hij is bereikbaar via email: waskat@hetnet.nl.
terug