Maaltijdquiz Maaltijdquiz
Inspirerende Maaltijdquiz
Als maatschappelijk werker komt Marja Ravensbergen–Slootweg veel eenzame mensen tegen. Bij de voorbereiding van een presentatie op haar werk in het kader van de ‘Week tegen de eenzaamheid’, vroeg Marja zich af of er in Valkenburg ook iets georganiseerd zou worden in die week. Ze zocht contact met Welzijnskwartier en werd uitgenodigd om een activiteit te organiseren. Ze bedacht dat ook haar kerk ‘iets’ zou moeten met het onderwerp eenzaamheid. Immers: één op de drie Nederlanders voelt zich matig eenzaam en meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Marja peilde de ideeën daarover bij de Gereformeerde Kerk 'De Goede Herder' in Valkenburg. Daar ontmoette ze direct enthousiasme, omdat de kerk er ook wil zijn voor de (lokale) samenleving.
Al pratend ontstond het idee van een Maaltijdquiz voor Valkenburgers en anderen. Samen de maaltijd delen is in het dagelijks leven en in het geloof een moment van verbondenheid. De quiz had als doel om op een ontspannen manier de bewustwording over eenzaamheid te vergroten.   
Door persoonlijke benadering, afkondiging in alle Valkenburgse kerken, flyers en algemene publiciteit zijn vele mensen uitgenodigd. De medewerking van coalitie ‘Erbij!’, het Welzijnskwartier van de gemeente Katwijk en de subsidie van de ‘Ronde Tafel Katwijk/Noordwijk Haringtocht’ hielpen ook mee aan het slagen van de Maaltijdquiz.

De bijna zestig aanwezigen hebben genoten van een smakelijk drie gangen menu en hebben geleerd over ‘het veelkoppige monster van eenzaamheid’ en over de bestaande mogelijkheden om eenzaamheid te verminderen. Ook zijn er ideeën geopperd voor vervolgactiviteiten. De avond duurde een uur langer dan gedacht, maar dat kwam alleen omdat de sfeer zo goed was en het eten zo gevarieerd en heerlijk. Een voorbeeld van ‘gezelligheid kent geen tijd’. Als herinnering aan deze avond vol mooie ontmoetingen kreeg elke deelnemer een roos mee naar huis met een herinneringskaartje.    
 
terug