Liturgisch bloemstuk Nagedachtenis Liturgisch bloemstuk Nagedachtenis

In de symbolische schikking op deze Gedachteniszondag zien we achteraan een spiegel als symbool voor de glans van herinneringen. De kapotte spiegelstukken vooraan geven het verdriet weer van het moeten missen van dierbaren en de gebrokenheid van het bestaan.

De zeven witte rozen, ook zo aanwezig bij het gedenken in Valkenburg op de Lichtjesavond, dragen veel symboliek in zich. Zeven is het getal van de volheid.

De roos staat voor liefde, in het wit verstilde liefde. Wit is de kleur van het licht en van de eeuwigheid, waarin overledenen geborgen zijn.

Een roos heeft groene bladeren en groen is de kleur van trouw en hoop.

Een roos heeft ook dorens, die pijn kunnen doen, symbolisch voor de pijn van het gemis van een dierbare.

Op het paarse kleed, kleur van rouw en inkeer, zien we een hartje met daarop aan de voorkant een afbeelding van lelietjes van dalen, een herinnering aan het bruidsboeket van Ada, en op de achterkant staan de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van Alida Glasbergen – Van Egmond.

Bij de rozen zien we ook de lelietjes van dalen.

Luisteren naar muziek of zelf musiceren of zingen kan troost en kracht geven. In de schikking is muziek gesymboliseerd in drie orgelpijpen, omdat Wim hier vele jaren organist is geweest.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,
wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn

voor wie mensen moeten zijn.
Blijf geborgen in je naam
Wees als een mens gezegend

om heel je reisverhaal met alle mensenfouten,
om vriendschap en begrip, en ongeschokt vertrouwen.
Om het leren mettertijd
van de naam: ‘Ik zal er zijn’

terug