Liturgisch bloemstuk Liturgisch bloemstukHet onderwerp van de symbolische bloemschikkingen in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen, is de Kruisweg. Wij volgen de weg van Jezus, naar het kruis. De kleur van de ondergrond is paars (rouw).

 

De schikkingen aan het begin van de Veertigdagentijd staan in het teken van de Reformatie. Het bevestigen van 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg op 31 oktober 1517 geldt als het begin van de Reformatie.

Op woensdag 1 maart en zondag 5 maart komt zowel de Reformatie, als de Kruisweg terug in de schikking. Het kruis wordt gedragen door de 95 stellingen van Maarten van Luther.
 

Biddag voor gewas en arbeid
Een poort van klimop
als beeld van Gods trouw
Die poort vertelt in deze 40-dagentijd,
hoe wij met elkaar op weg gaan
op reis zijn  in dit leven.
Aan het begin van de poort
een schikking van witte tulpen.
De tulp als symbool voor het gebed.
Als uiting hoe een mens open gaat naar God
op wacht voor de poort,
of wij een nieuw seizoen tegemoet zullen gaan,
hoe we die poort onder zullen gaan.
Een nieuw seizoen van werken, wachten en verlangen.
 

 
Mattheüs  17; 1-9
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren…..
Uit onze schriftlezing van vandaag nam Jezus de drie discipelen de berg op.
De witte protea verbeeld Jezus.
De drie witte tulpen zijn de discipelen die met niemand mogen praten over wat ze gezien hebben.

Vesper
 

Het thema  van deze vesperdienst is  zoeken naar stilte.
Tekst van deze dienst is Psalm 51. Vers  1-16    Johannes brief  vers 5-10
Lucas 23-34
Als symbool bij de weg van Pasen zie je de poort, de doorgaande lijn,  
Een overgang en zoeken naar stilte,
Het thema van de deze vesper en veertigdagentijd
Hierbij de uitleg : Langs de poort een treurwilg deze groeit over de poort heen  ( verdriet )
Onder de poort een liggend kruis dat dat gedragen word door buxus takken.
(buxus struik verwijs naar hoop.)
De schikking is sober  in 1 kleur zodat het rust uitstraalt.

19 maart


Liturgische schikking zondag 19 maart 2017  Naar de lezing uit Joh 4 vers 5 tot en met vers 26 .
Water hebben we elke dag nodig . Niemand kan zonder water . Ook de vrouw die vandaag bij de waterput  Jezus ont moet, weet dat. Jezus vraagt haar , een vrouw waar niemand mee te maken wil hebben, om te drinken. Dat verbaas haar; weet Hij dan niet wie zij is ? Maar Jezus weet wie zij is . Hij weet van haar leven en haar dorst naar geluk. Juist daarom vertelt Hij haar over het levend water waar je nooit meer dorst van krijgt. Dat maakt haar zo blij , dat zij iedereen bij hem brengt en velen tot geloof komen. Jezus is de bron van levend water en wil dat ook voor ons zijn. Met hem ontdek je wat belangrijk  is in je leven.
Hij maak ons tot een fontein van het goede , levende water dat opborrelt  in je leven.
Onder de poort van het leven is de ontmoeting plaats aan de bron. Tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw .
Jezus word gesymboliseerd door een witte roos .De oranje bloem is de Samaritaanse  vrouw. Met de Kruik wordt  water geput uit de bron .

Vesper

De schikking is ge baseert op psalm 25. en op Jeremia  29.vers 4 tot  en met vers 8.
 Deze  tekst is van lied 630 vers 3

Al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen:
Bloemen vogels,- alles roemt Hem als in den beginne.
Keer de Heer de schepping weer,  dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

26 maart

 
Uitleg liturgische schikking  van 26 maart 2017.
Matteus vers 4 van 1 tot vers 11. De verzoeking in de woestijn.
In de poort des levens  staat de schikking van vandaag.
In de schikking zien we prikkeldraad dat verschillende kanten uitgaat,
Met boven in een  bloembol die een opening heeft gevonden om tot bloei  te komen.
Het verbeeldt de eenzaamheid, ontreddering en beproeving.
Er zijn periodes in je leven waar allerlei lijnen, wegen door elkaar lopen.
Je moet keuzes maken, Maar welke zijn de goede? De bloembol staat voor hoop .
De kleur roze is voor leven.  Als je volhoudt en het vertrouwen hebt kom je er uit.
Joh 19 vers 26-27

Twee gele bloemen de kleur geel staat voor verbondenheid.
De bloemen staan in een van ring trouw en in een hart van liefde.
Het thema is verbondenheid.
2 april
Gebaseerd op de lezing uit Ezechièl  37 : 1 t/m 10
Johannes 11: 1t/m 4 en 32 t/m 44
Rode roos en hart symboliseren de liefde
God is sterker dan de dood Liefde overwint alles.
 De witte bloemen verwijzen naar de opstandig van Lazarus.

Vesper 5 aprilPalmpasen
"Ontvangst in Jeruzalem"
Jezus werd binnen gehaald als een vorst (witte roos)
Maar hij moet zich erg eenzaam hebben gevoeld bij de intocht in Jeruzalem.....
want hij wist wat hem te wachten stond......
GETHSEMANE!
(distels aan de overkant vande weg)
Het onderwerp van deze schikking is verlatenheid.
De tekst van deze avond is mijn God  mijn God waar om heb je mij verlaten.
Psalm 22. Vers 1 tot en met 6.
Vesper 12 april

Witte donderdag
In het symbolisch bloemstuk zien we voor de poort de weg naar Pasen
Jezus legt een brug aan. Daarmee valt ook een ander licht
op de verbindingen in onze samenleving.
De kruik en het brood, zijn tekenen van verbondenheid met de Heer,
die we vieren in het Heilig Avondmaal,
Het water en de witte doek wijzen op de voetwassing,

Goede Vrijdag
In het symbolisch bloemstuk zien we het kruis
met de doornkroon op een zwarte doek. .
Onder de boog zien we judaspenning.
Tussen de stenen liggen rode anemonen,
die verwijzen naar de legende dat de bloeddruppels ,
die van het lichaam van Jezus vielen,
onder het kruis veranderden in bloemen,
Stille Zaterdag

In het symbolische bloem bloemschikking zien we op het zwarte kleed een zwart vaasje .
Er lijkt niets veranderd sinds Goede Vrijdag.
De witte bloem verwijst naar de opstanding,
Pasen

 
Meer weten over de bloemstukken, klik op
Liturgisch bloemschikken
terug