Lichtjesavond Valkenburg Lichtjesavond Valkenburg
 

Meeleven, saamhorigheid, aandacht voor elkaar is een belangrijke factor in de Valkenburgse samenleving.
Iedereen maakt in zijn leven het verlies mee van een ouder of een grootouder, een geliefde, een kind, een familielid, een partner, een vriend of vriendin. Hoe ingrijpend dat is herkent iedereen. Daarin zijn wij allen met elkaar verbonden. Tegenover de dood is iedereen gelijk. Verschillen in levensbeschouwing, in geloof, in leeftijd, in politieke visie zijn dan onbelangrijk. Gedeeld verdriet kan mensen bij elkaar brengen.
De lichtjesavond is bedoeld om daarvoor een gelegenheid te bieden, door bij elkaar te komen, te luisteren naar muziek, naar een verhaal, door samenzijn, door de ervaring van licht in een donkere tijd. In Valkenburg wordt dit nu voor de 2e keer georganiseerd. Dit jaar is de avond gepland op vrijdagavond 16 november, rondom het Dorpshuis en de Algemene Begraafplaats.                            Jong en oud zijn daar welkom.
Programma
19.00 uur             ontvangst in het Dorpshuis
19.15 uur             welkomstwoord door Nan de Mooij
19.20 uur             uitleg over het thema door Gerard Nienhuis
19.30 uur             wandelen naar de algemene begraafplaats
                               persoonlijke herdenking
                               voorlezen gedichten door Hedwig  Stuivenberg - Bleijswijk
                               bezoekers kunnen eventueel terug naar het Dorpshuis
20.30 uur             einde programma
In het Dorpshuis is er na afloop koffie of thee en de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Deze lichtjesavond wordt ondersteund door Fonds 1818, wijkraad Valkenburg, Gemeente Katwijk   Nan de Mooij uitvaartbegeleiding, Bedrijvenvereniging Valkenburg en Welzijnskwartier.                      De avond is gratis toegankelijk.
           info@lichtjesavondvalkenburg.nl                                         Werkgroep Lichtjesavond Valkenburg,

 
terug