Leerhuisbijeenkomst op dinsdag 21 februari 2023 Leerhuisbijeenkomst op dinsdag 21 februari 2023
Leerhuisbijeenkomst op dinsdag 21 februari 2023
Een volgende bijeenkomst van het Leerhuis Valkenburg staat gepland op dinsdag 21 februari 2023. Zoals we al eerder meldden is de spreker dan dr. Ad van Nieuwpoort, predikant van de Duinzichtkerk in Den Haag. Hij is landelijk bekend als schrijver en als spreker, en tevens als radiocommentator. Hij leest de bijbelverhalen niet als historische verslagen, maar meent dat ze wel degelijk veel nieuws te vertellen hebben, juist in onrustige tijden zoals wij die nu beleven. Op deze bijeenkomst staat het bijbelboek Ezechiël centraal, waar een profeet van priesterlijke afkomst aan het woord is, gedurende de Babylonische ballingschap. In de woorden van onze spreker:

“Babel is in de bijbel de metafoor voor een tijd waarin we niet meer weten waar we aan toe zijn. We zijn onze handleiding kwijt en weten ook niet meer waar wij die vinden kunnen. Babel is de tijd van verwarring. Ankerpunten zijn zoek en onze oorsprong zijn we vergeten. In het bijbelboek Ezechiël komt een profeet aan het woord die ons een kritische spiegel voorhoudt, en die ons tegelijk ook wijst op een uitweg uit de impasse.”

Ad van Nieuwpoort neemt ons deze avond mee door dit wonderlijke bijbelboek en laat zien hoe actueel de woorden zijn die daar geschreven staan.
Zoals gewoonlijk wordt de bijeenkomst gehouden in het Trefpunt, aanvang 20:00 uur. Om 19:45 uur is de koffie klaar. De toegang is vrij voor iedereen. Voor wie dat wil is er gelegenheid om een bijdrage te geven aan de kosten.
Henk Rijneveld
Arie Ravensbergen
Gerard Nienhuis


 
terug