Leerhuis Leerhuis
Herstart Leerhuis Valkenburg
Sinds lange tijd kent onze gemeente ‘De Goede Herder’ een Leerhuis. Dat heeft de vorm van  avondbijeenkomsten, waarvoor een spreker wordt uitgenodigd. Zie ook p. 24 van het Jaarboek 2022. We leven in een tijd van grote spanningen en zorgen voor de toekomst. We denken aan het klimaatprobleem dat sneller dan verwacht voelbaar wordt, aan de ongelijkheid in de wereld, de oorlog in Oost-Europa, de vluchtelingen, de pandemie. Bij de snelle veranderingen in de wereld en in de samenleving komen ook vragen op naar de betekenis van het christelijk geloof en van de kerk. Maar de zoektocht naar vrede en gerechtigheid raakt iedereen. De grote vraag is wat er moet veranderen in onze manier van leven. Kenmerkend voor het leerhuis is dan ook dat de toegang vrij is voor iedere belangstellende, ook van buiten onze gemeente of ons dorp.
Vele jongeren maken zich zorgen over de toekomst. Zij zelf en vooral hun kinderen zullen met grote veranderingen te maken hebben. We nodigen daarom naast degenen die het leerhuis al kennen in het bijzonder ook de jongeren uit.
Als gevolg van coronabeperkingen is er sinds januari 2020 geen leerhuisavond meer geweest. We willen graag dit najaar van 2022 het Leerhuis Valkenburg een nieuwe start geven. Daartoe hebben we voorlopig twee leerhuisavonden gepland, beide met een spreker die we eerder mochten ontvangen, en die nationale bekendheid heeft.
Op donderdag 29 september verwachten we prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij zal spreken over het onderwerp ‘de Bijbel als handboek duurzaamheid’. Zowel in de Tora als in het Nieuwe Testament zijn verrassend actuele richtlijnen te vinden voor een duurzame omgang met de schepping en met elkaar als mensheid.
Op donderdag 3 november is de spreker ds. Ad  van Nieuwpoort, sinds kort predikant in de Duinzichtskerk in Den Haag.
Van beide avonden volgen nog nadere aankondigingen. Ze vinden plaats in het Trefpunt, en beginnen om 20:00 uur. Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar.
Arie Ravensbergen, Henk Rijneveld, Gerard Nienhuis
 
terug