Leerhuis Leerhuis
Programma Leerhuis Valkenburg, 2019-2020
Het Leerhuis Valkenburg organiseert bijeenkomsten waarin wordt ingegaan op actuele vragen die opkomen uit de relatie tussen samenleving, cultuur, geloof en wetenschap. De bijeenkomsten staan open voor iedereen.

In het seizoen 2019-2020 worden vier bijeenkomsten gehouden, steeds op een donderdagavond.

Op 24 oktober 2019 verwelkomen we dr. Maarten den Dulk, oud-hoogleraar praktische theologie bij de Protestantse Theologische Universiteit. Hij is schrijver van het onlangs verschenen boek ‘Voor een nieuw begin’, naar aanleiding van de eerste 11 hoofdstukken van Genesis. Dat is ook het thema van deze leerhuisbijeenkomst. Het gaat daarbij niet om historische schriftuitleg van de tijd voor Abraham, maar om lessen voor de toekomst van onze samenleving.

Op 28 november 2019 is onze spreker Marinus van den Berg. Zijn werk ligt vooral op het gebied van pastoraat in de zorg en rond het levenseinde. Hij heeft veel geschreven over omgaan met de dood, over verlies, rouw en rouwverwerking, over verdriet dat niet overgaat. Ook zijn bijdrage aan het leerhuis zal daarover gaan. Een thema dat ieder mens raakt.

Onze derde bijeenkomst is op 23 januari 2020. Spreker is dan ds. Ad van Nieuwpoort, predikant te Bloemendaal. Hij staat erom bekend dat hij de betekenis en de relevantie van de Bijbel voor actuele vragen onder woorden weet te brengen. Deze avond zal hij dat doen naar aanleiding van het boek Job.

Op 12 maart 2020 verwachten we Barbara Zwaan als spreker in het leerhuis. Zij is theoloog en geestelijk verzorger. Haar thema is ditmaal de spiritualiteit van de bekende priester en schrijver Henri Nouwen. Kenmerkend is zijn belangstelling voor de menselijke kant van het geloof. Hoe werkt dat door in de spanning tussen handelen en bezinnen? Dat bepaalde zijn werk als klinisch psycholoog en schrijver.

Zoals altijd is de toegang vrij, en iedere belangstellende is welkom. De avonden worden gehouden in het Trefpunt, en beginnen om 20:00 uur.
Arie Ravensbergen, Henk Rijneveld, Gerard Nienhuis
 
terug