Wijze van vervullen vacature predikant Wijze van vervullen vacature predikant
Op 17 september heeft de kerkenraad ingestemd met een profielschets voor de nieuwe voorganger.
  1. Hij/zij weet de gemeente te raken en te prikkelen en inspireren in de eredienst
  2. Hij/zij is in staat om op het persoonlijk vlak een verbinding te maken met de gemeenteleden.
In de vergadering van 22 oktober is besproken hoe de vacature wordt vervuld.
Afgesproken is om in eerste instantie op zoek te gaan naar een predikant die bij het profiel past. Mocht het niet lukken een predikant te vinden, dan worden andere opties onderzocht, zoals een kerkelijk werker of de combinatie predikant-kerkelijk werker. Ook gaan we op zoek naar samenwerking met andere gemeenten, om van elkaar te leren en elkaar te versterken waar we kunnen. Dat kan leiden tot het praktisch delen van mensen (zoals een gedeelde predikant) en gezamenlijk uitvoeren van activiteiten (zoals jeugdwerk en catechisatie). Om dat een succes te laten zijn is het nodig elkaar te leren kennen en samen toe te werken naar een resultaat.
De kerkenraad neemt de tijd voor deze zoektocht. Dat is van belang omdat kwaliteit voor snelheid gaat en ook omdat er veel in beweging is.
De gesprekken over samenwerking hebben tijd nodig. Deze zijn al begonnen binnen Valkenburg en worden binnenkort ook gevoerd met Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn.
Op 1 november start Rixt de Graaf met haar werk, we zijn heel benieuwd waar dat toe leidt.
Alle acties mogen de continuïteit in voorgangers en pastoraat niet in gevaar brengen.
Ten slotte moeten we voor werving ook formele toestemming hebben van het breed moderamen van de classis en een verklaring hebben van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken over de draagkracht van de gemeente ofwel over de omvang van de formatieplaats die voor ons haalbaar is.
In de komende maanden worden stappen gezet naar samenwerking en toestemming.
Niet eerder dan februari 2021 kijkt de kerkenraad opnieuw naar het proces en bepaalt dan wat de volgende stap is.


 
terug