Even voorstellen Even voorstellen
Door de plezierige contacten die ik de afgelopen tijd heb opgebouwd met Marjan Zebregs vanwege het opzetten van prikkelarme kerkdiensten in onze regio heb ik nader kennis gemaakt met De Goede Herder kerk. In deze contacten mocht ik de warme gastvrijheid ervaren in jullie gemeente. Toen ds. Zebregs het beroep naar Wateringen had aangenomen, heb ik mij aangeboden om als kerkelijk werker in De Goede Herder kerk bijstand in het gemeentewerk te verrichten in de vacante periode. Dit aanbod is positief ontvangen en de gesprekken die er tot nu toe zijn geweest maken dat ik er naar uit zie om in de gemeente in Valkenburg aan de slag te gaan. Momenteel werk ik halftijds als ouderenpastor in de Protestantse Gemeente van Rijnsburg en dat zal ik blijven doen, maar daarnaast kom ik ook een aantal uren in Valkenburg werken. Nu doe ik voornamelijk bezoekwerk en ga ik voor in begrafenisdiensten en weeksluitingen in de Vlietstede. Voor corona deed ik verschillende groepsactiviteiten zoals een zanguurtje en een groothuisbezoek. In Valkenburg zal de nadruk liggen op het pastoraat, maar daarnaast ga ik bezig met toerusting en hoop ik, als de omstandigheden het toelaten ook groepsactiviteiten te organiseren. Ik zie er naar uit om jullie te leren kennen en samen op weg te gaan en te zoeken naar Gods weg. Zeker in deze lastige tijd waarin we elkaar niet of nauwelijks ontmoeten zoals we dat gewend waren. Toch willen we wel een levende gemeenschap blijven die op elkaar betrokken is en met elkaar verbonden blijft in lief en leed. Ik wil in deze tijd graag de verbindende factor zijn en hoop dat we elkaar snel leren kennen. Voel u vrij om contact op te nemen met mij om aan te geven wat u nodig hebt om u deel van de gemeente en de gemeenschap te blijven voelen. 
Doordat ons huwelijk momenteel onder hoogspanning staat, hebben mijn man en ik besloten om elkaar een tijd de ruimte te geven. Een time-out, om de spanning te laten zakken en rust en ruimte te creëren, waarin we allebei kunnen nadenken en tot onszelf komen. Om deze time-out mogelijk te maken zal ik daarom een jaar lang in de pastorie in Valkenburg komen wonen, samen met onze jongste dochter Tirza. Ik vind dit een verdrietige en moeilijke stap, maar ik weet dat het echt noodzakelijk is. En ik hoop dat als u vragen hebt u ze mij persoonlijk zult stellen, want ik wil u zeker te woord staan. U mag mij altijd bellen, mailen of mij persoonlijk aanspreken. En als u er al met Iemand anders over wilt praten, bid dan voor ons, want dat hebben we heel hard nodig.
Als kerkelijk werker gaat mijn hart uit naar het gemeentewerk en ik heb er zin in om jullie als gemeente te leren kennen, samen op te trekken en elkaar te ontmoeten. Ik bid dat de Here mij in jullie midden mag gebruiken tot zegen en opbouw van Zijn gemeente.
Rixt de Graaf, pastoraatvalkenburg@gmail.com , 06-15627249

 
terug