Bijstand in pastoraat – Rixt de Graaf-de Boer Bijstand in pastoraat – Rixt de Graaf-de Boer
Mevrouw Rixt de Graaf – de Boer zal ons voor de duur van een jaar bijstand in het pastoraat verlenen. Afgelopen donderdag 15 oktober is de arbeidsovereenkomst met Rixt de Graaf gesloten. In de eredienst van zondag 1 november 2020 zal zij in de bediening worden gesteld door Ds. Liesbeth Oort.
Rixt de Graaf is voor een deel van haar tijd als kerkelijk werker verbonden aan de protestantse gemeente in Rijnsburg en zal daarnaast per 1 november a.s. voor 10 uur per week als kerkelijk werker worden verbonden aan onze gemeente. Zij zal zich richten op de pastorale zorg en de toerusting van de wijkteams. In de week van 19 oktober zal zij verhuizen naar onze pastorie. In de komende weken zal zij kennis maken met de wijkteams en haar werk in de gemeente beginnen.
Wij zijn blij dat zij met ons op weg wil gaan en wensen haar Gods zegen en nabijheid toe in haar werk en in haar leven.
 
terug