Kerk in de wereld en klokken luiden Kerk in de wereld en klokken luiden
In antwoord op de oproep van de Protestantse Kerk heeft op dinsdagmorgen 29 september om half tien de klok van 'De Goede Herder' - als één van de zeer velen - 8 minuten en 20 seconden geluid, ofwel 500 seconden.
500 verwijst naar de petitie om 500 minderjarige asielzoekers uit de overvolle kampen in Griekenland in Nederland op te nemen. Kerk in Actie steunt deze petitie, net als 173 gemeenten, vijf provincies en vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties. 
Op het tijdstip van het luiden van de klokken is de petitie aangeboden aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer. Daarna is er in Den Haag een wake georganiseerd vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken.
In de eredienst van 4 oktober hebben wij gebeden voor alle minderjarige asielzoekers in de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland, verloren geraakt in de machtsstrijd in hun geboorteland.
.
Vrede en alle goeds!
Ds. Marjan Zebregs
 
terug