Online gemeente-vergadering op woensdag 25 november 2020 Online gemeente-vergadering op woensdag 25 november 2020
Op woensdag 25 november 2020 houden wij een online gemeente-vergadering, aanvang 20.00 uur.
Voor deze vergadering kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar de scriba gkv.scriba@solcon.nl .
De leden waarvan wij het mailadres hebben, ontvangen een e-mail met een uitnodiging voor de online-vergadering. Voor hen is het voldoende om een antwoord op de mail naar de scriba te sturen.
Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt in de dagen voor de vergadering de toegangscodes.

AGENDA
 1. Opening
   
 2. Voorstellen Rixt de Graaf
  Rixt stelt zich voor en u krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.
   
 3. Begroting 2021
  We bespreken de begroting 2021 en stellen deze vast.
   
 4. Kerk-zijn in coronatijd
  Zoals het zich laat aanzien, moeten wij nog een behoorlijke periode leven met corona en dus met maatregelen. Daarom nodigen wij u uit om ideeën aan te dragen hoe wij volgens u als gemeente meer met elkaar verbonden kunnen zijn in deze tijd.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting
  Voorafgaand  aan de vergadering kunt u deze ideeën sturen naar de scriba.

 
terug