Vertrek predikant Vertrek predikant
Bijstand in pastoraat
Wij gaan een periode zonder predikant in. In een tijd waarin veel behoefte is aan onderling contact, is goede pastorale zorg noodzakelijk. Zonder predikant en met een vacature in de pastoraal medewerkers komen we niet alleen handen tekort, maar is ook behoefte aan professionele ondersteuning en toerusting. De kerkenraad heeft daarom besloten bijstand in pastoraat te zoeken voor de vacante periode. Wij verwachten u op korte termijn iemand te kunnen voorstellen.

Op zoek naar een nieuwe voorganger
Een commissie heeft op verzoek van de kerkenraad een profiel voor de nieuwe voorganger geschetst.
Het voorstel is om op zoek te gaan naar iemand die
  • De gemeente weet te raken, te prikkelen en te inspireren in de eredienst
  • In staat is om op het persoonlijk vlak een verbinding te maken met de gemeenteleden in alle leeftijden.
Dit is een korte profielschets; dat voorkomt het zoeken naar een schaap met 5 poten.
De kerkenraad heeft met dit profiel ingestemd en toegevoegd dat van de kandidaat speciale aandacht wordt verwacht voor de groep 25 tot 50 jaar (inclusief hun kinderen).
Ook adviseert de commissie om in eerste instantie op zoek te gaan naar een predikant die aan dit profiel voldoet. In de komende maanden moet duidelijk worden voor hoeveel uur in de week wij een predikant mogen beroepen. Voordat wij gaan werven krijgt de gemeente uiteraard de gelegenheid haar mening te geven. Dit gebeurt als alle informatie beschikbaar is.
 
terug