Gevolgen Coronamaatregelen Gevolgen Coronamaatregelen
Het aantal besmettingen lijkt het ene moment de goede kant op te gaan en het volgende moment gaat het weer de verkeerde kant op. Wij willen graag weer samen komen in kerkdiensten, al is het met 30 kerkgangers. Daarbij speelt emotie uiteraard een grote rol, we missen het om samen te vieren en te delen en om elkaar te zien. De kerkenraad heeft besloten om een objectieve maat te kiezen voor het moment waarop weer bezoekers in de kerkdienst worden uitgenodigd. Wij sluiten aan op de routekaart van het Rijk.
Als het aantal besmettingen in Katwijk 2 weken lang onder 100 besmettingen per 100.000 inwoners per week ligt en de lijn dalend of stabiel is, dan gaan wij weer kerkgangers uitnodigen. We gaan weer dicht als het besmettingscijfer van Katwijk boven 150 positieve tests per 100.000 inwoners (niveau 3 (Ernstig) of hoger) komt.
Als we kerkgangers uitnodigen, dan krijgt iedereen de gelegenheid zich aan te melden. De eerste 30 op de lijst worden genodigd. Als u zich de volgende dienst weer aanmeldt en u zat de vorige dienst niet bij de genodigden, dan krijgt u voorrang.
Zodra de inschrijving mogelijk is staat dit op de website en in Kerkewerk.
 
terug